4/10/53

ประโยชน์ที่ได้

ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง ให้ดอกออกผลรวดเร็วกว่าปกติ ช่วยให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดี

วัสดุที่ใช้

- ไข่ไก่สด 2 กิโลกรัม

-
กากน้ำตาล 2 กิโลกรัม


-
นมเปรี้ยว 2 ขวด


-
แป้งข้าวหมาก 2 ลูก


-
น้ำมะพร้าวอ่อน 2 แก้ว


-
นมจืด 2 กล่อง

วิธีทำ

1.ตอกไข่ แล้วบดให้ละเอียดทั้งเปลือกเทลงถังหมัก

2.
เทกากน้ำตาล นมเปรี้ยว น้ำมะพร้าวอ่อน นมจืดและนำแป้งข้าวหมากบดละเอียดตามสัดส่วนใส่ลงไปในถังหมักคนให้เข้ากัน


3.ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้นาน 14 วัน เก็บรักษาไว้ในที่ร่มอากาศสามารถถ่ายเทสะดวก

4.
คนทุกวัน เช้า-เย็น หลังจากครบ 14 วันสามารถนำมาใช้ได้
การนำมาใช้

ผสมฮอร์โมนไข่ 5-10  ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในช่วงที่พืชออกดอกให้เปียกชุ่ม ในช่วงเวลาเย็น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ ราดรดลงดินรอบทรงพุ่มอัตรา 20-40 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน/ครั้ง

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังในการนำไปใช้มี 2 ข้อสำคัญๆ คือ
1. อัตราการใช้ 2-3 ช้อนกาแฟ (5-10 ซีซี)/น้ำ 20 ลิตร (1 บีบ) ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น ประมาณ 7-10 วัน/ครั้ง
2. เริ่มฉีดพ่นตั้งแต่ใบอ่อนออกมารุ่นที่ 3 เป็นใบ
เพสลาดจนกระทั้งพืชออกดอก ประมาณ 50-80 % จึงหยุดพ่นด้วยฮอร์โมนไข่ทันที (ถ้าพ่นต่อไปดอกจะร่วงล่น เนื่องจากสูตรนี้มีความเข้มข้นและมีความเค็มสูง) หลังจากนั้นพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนผลไม้ต่อ ประมาณ7-10 วัน/ครั้ง